Dlouhá stoka  (Flossgraben)

Tyto stránky vznikly na podporu naší zanedbávané národní kulturní památky "Dlouhá stoka"
Úplný název tohoto jedinečného technického díla podle národního registru památek je
 "Vodní dílo Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým"

Dnešní délka toku Dlouhé stoky je 23 km od pramene až po soutok se Stokou v Krásně.
S této délky je 21,850 ř.km umělý vodní kanál protékající územím Slavkovského lesa.
Celková délka vodních toků, která poháněla stoupy, mlýny, pily a další zařízení, byla bezmála 50 km.

Proto zde popíšeme i další vodní díla, která přispěla k rozvoji těžby cínu v Slavkovském
lese. 

Zajímavosti z historie

Lesní pobožnost pod Krásenskou rozhlednou........

Královské horní město Krásno v proměnách času.

Další zdroje informací

Zde najdete další  informace o této národní kulturní památce. 

Dlouhá stoka