Krátká trasa po Dlouhé stoce s výstupem na Krásenskou rozhlednu.

Na parkovišti je informační tabule, po 400 m je další informační tabule Na Dílcích.
Po Dlouhé stoce dojdete na vyhlídku Hartwiga Rupperta, kde je výhled na údolí Dolní Hluboké.
U přelivu se vydejte přes Dlouhou stoku do kopce a přijdete až ke Krásenské rozhledně.
Délka : 1,5 km  Čas: cca  60 min    Mapa 

Trasa Himmelteich a zpět

Příjemná trasa po rovině s převýšením  30 m.
Po trase lze vidět několik přelivů a na konci trasy je rybník Himmelteich, který vylepšuje průtok Dlouhé stoky.
Za zmínku také stojí vyhlídka Hartwiga Rupperta, lesní pobožnost pod Krásenskou rozhlednou a rozmanitá
flóra podél celé trasy.

Délka: 5,8 km   Čas:  cca  120 min     MapaOkruh po Dlouhé stoce s návštěvou Krásenské rozhledny

Projděte se po Dlouhé stoce a okolí Krásna. Navštívíte národní kulturní  památku a rozhlédnete se po kraji
Slavkovského lesa. Nádherný výšlap s převýšením 100 m.

Délka: 6,3 km  Čas:  cca  120 min     MapaK pramenům Dlouhé stoky

Vydejte se na příjemnou procházku k prameništi Dlouhé stoky. Cestou lze vidět zajimavá místa i přírodu kolem Kladské.

Délka:  3,4 km  Čas:  cca 70 min    MapaDlouhá stoka