Časová osa v hisorii Dlouhé stoky


           2019  -  Ve spolupráci s Mapy.cz byla vytvořena pěšina podél Dlouhé stoky pro

                          plánování tras.
  28.7.2015  -  VT Dlouhá stoka, ř. km 0,000 - 16,710 REVITALIZACE
                          pod číslem CZ.1.02/6.4.00/11.12096 v celkové hodnotě  14 789 224,00 Kč
  1.10.2014   -  Národní kulturní památka  pod názvem :
                          "Vodní dílo Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým"
           2009  -  Revitalizace Dlouhé Stoky II.etapa, ř.km.16,710-19,480
                          pod číslem CZ.1.02/6.4.00/08.03213 v celkové hodnotě  2 985 535,00 Kč
21.11.2003  -  Kulturní památka  pod názvem:
                     "Vodní dílo Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým"
          1993  -  Obnova Lesní mariánská pobožnost Ave Maria  pod Krásenskou rozhlednou
          1986  -  Realizace opravy části Dlouhé stoky v úseku Himmelteich -  Přeliv pod
                          Krásenskou rozhlednou. Oprava hráze u Himmelteichu                          
          1970  -  Pravděpodobný rok úmyslné porušení hráze u Himmelteichu pro napájení
                          Rybníků v Dolní Hluboké
          1929  -  Založena Lesní mariánská pobožnost Ave Maria  pod Krásenskou rozhlednou
          1908  -  Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé stoky, vybudování betonových
                          mostů a částečné zúžení koryta.         
1601-1608  -  Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé stoky
          1552  -  Bylo v evidenci 77 provozů, které využívaly vodu s Dlouhé stoky
          1547  -  Začala být využívána k plavení dřeva  
 24.9.1539  -  Bylo v evidencí 46 zařízení na pohon dulních provozů, mlýnů a pil.    
          1536  -  Dokončení prací na stavbě Dlouhé stoky v celkové délce 10 871 láter.
 24.4.1535  -  Byl vydán nový psaný řád na rozdělování vody
 23.5.1533  -  Vydal Jan Pluh z Rabštejna první psaný řád na rozdělování vody na hlavním
                          stavidle nad Krásnem Na dílcích. /Teilhäusel/
          1531  -  V jarních měsících byly zahájeny výkopové práce 
          1530  -  Byla slavkovským důlním měřičem  Rossmeislem vyměřena trasa nového
                          příkopu, který byl nazván Flossgraben
          1523  -  Jan Pluh uzavírá smlouvu s tepelským opatem Andreasem Urbanem na užívání
                          přepadových vod z rybníků a bažin na klášterním majetku. V oblasti
                          kynžvartských lesů kolem vrchu Kladská. Především od Mýtského rybníku u
                          Kladské a dalších menších rybníčků.
          1509  -  Nařídil horní řád přísné šetření s vodou, ale účinek nebyl valný.
 10.5.1499  -  Nová smlova mezi těžaři a novou pozemkovou vrchností panem Pluhem z
                          Rabštejna o napojení nového příkopu z místa tzv. Na dílcích /Teilhäusel/
                          směrem k Seifertsgrünu.                  
 21.9.1408  -  Německá listina Oldřicha Zajíce z Hazmburka, kupní smlouva prodává
                          Mikuláši Kunešovi a jeho spolutěžařům  kus louky při říčce Rotě. Obsahuje již
                          zmínky o"Wassergraben" v souvislosti s cínovými doly.  
   14. století -  pravděpodobný vznik "Wassergraben"

Dlouhá stoka