Popis objektů a významných úseků Dlouhé stoky  ..

0,000 ř.km      Soutok Dlouhé stoky se Stokou   ico
                         720 m n.m.
                         N 50°6.40152', E 12°46.98357'

0,060 ř.km      Kaskáda s měrným objektem - Krásno - Na Pile za domem č.p. 412  ico
                         730 m n.m.
                         N 50°6.38375', E 12°47.02895'

0,240 ř.km      Přemostění  ico
                         731 m n.m
                         N 50°6.40368', E 12°47.13517'

0,340 ř.km      Přemostění   ico
                         731 m n.m
                         N 50°6.39717', E 12°47.18217'

0,920 ř.km       Přemostění - Na dílcích  ico
                         735 m n.m
                         N 50°6.39717', E 12°47.18217'

1,250 ř.km       Odběr vody pro MVE    ico
                          739m n.m.
                          N 50°6.08953', E 12°47.38692'
                          MVE v současné době nejsou v provozu

1,450 ř.km      Rozdělovací objekt - Pod rozhlednou    ico
                         740 m n.m.
                         N 50°6.02420', E 12°47.26395'

2,930 ř.km      Rozdělovací objekt -  U vysokého napětí  ico  
                         746 m n.m.
                         N 50°5.94470', E 12°46.75380'

3,830 ř.km      Přemostění - Lesní cesta    ico
                         750 m n.m.            
                         N 50°5.88235', E 12°45.55260'

3,850 ř.km      Rozdělovací objekt  - Himmelteich    ico
                         752 m n.m.
                         N 50°5.91002', E 12°45.55712'

4,060 ř. km      Přemostění -  bez mostovky
                            je třeba zaměřit pozici


4,650 ř. km      Brod  -  lesní cesta    ico
                          757 m n.m.
                          N 50°5.57263', E 12°45.42322'

5,100 ř. km      Odlehčovací objekt  - PR Rašeliniště u myslivny      ico
                          758 m n.m.
                          N 50°5.48612', E 12°45.31862'

5,850 ř.km       Přemostění    ico
                          762 m n.m.
                          N 50°5.14372', E 12°45.34243'

6,350 ř.km       Přemostění  - silnice Krásno - Nová Ves    ico
                          764 m n.m.
                          N 50°4.91365', E 12°45.20210'

6,814 ř.km        Odlehčovací objekt - Dolský potok    ico  
                           766 m n.m.
                           N 50°4.77123', E 12°44.90842'

6,814 ř.km       Soutok Lučního potoka  a Dlouhé stoky    ico
                          766 m n.m
                          N 50°4.77123', E 12°44.90842'

6,978 ř.km       Přemostění    ico
                          767 m n.m.
                          N 50°4.71630', E 12°44.99887'

7,300 ř.km       Přemostění     ico
                          768 m n.m.
                          N 50°4.72105', E 12°45.16430'

7,700 ř.km       Přemostění    ico
                          773 m n.m.
                          N 50°4.79313', E 12°45.48230'

8,000 ř.km       Přemostění    ico
                          773 m n.m. 
                          N 50°4.84353', E 12°45.71148'
                            
8,080 ř.km       Odběr vody     ico
                          774 m n.m.
                          N 50°4.84127', E 12°45.77778'

8,130 ř.km        Přemostění    
                           774 m n.m.
                           N 50°4.83692', E 12°45.81962'

8,180 ř km        Přemostění
                           775 m n.m.
                           N 50°4.82907', E 12°45.85567'

8,230 ř.km        Přemostění - silnice Prameny -Nová Ves     ico
                           775 m n.m.
                           N 50°4.81772', E 12°45.88722'

8,250 ř.km        Odběr vody - úpravna vody     ico
                           775 m n.m.
                           N 50°4.79975', E 12°45.92005'

8,400 ř.km        Přemostění
                           776 m n.m.
                           N 50°4.72703', E 12°45.94708'

8,650 ř.km        Přemostění
                           777 m n.m.
                           N 50°4.60910', E 12°45.88978'

8,780 ř.km        Přemostění
                           777 m n.m.
                           N 50°4.53403', E 12°45.87908'

9,400 ř.km        Přemostění   
                           779 m n.m.
                           N 50°4.27267', E 12°45.79267'

9,750 ř.km         Pravobřežní zeď
                            780 m n.m.
                            N 50°4.12337', E 12°45.66288'

10,200 ř.km        Odlehčovací objekt
                             782 m n.m.
                             N 50°4.02110', E 12°45.27085'

11.380 ř.km        Odlehčovací objekt
                            785 m n.m.
                             N 50°3.77460', E 12°44.68637'

11,400 ř.km        Přemostění  - silnice Prameny - Nová Ves
                             785 m n.m.
                             N 50°3.78937', E 12°44.66432'  

11,600 ř.km        Přemostění
                             787 m n.m.
                             N 50°3.71835', E 12°44.48753'

12,950 ř.km        Přemostění  - silnice č. 210 - Prameny - Sokolov
                             792 m n.m.
                             N 50°3.70232', E 12°43.59143'

13,560 ř.km         Odlehčovací objekt
                              794 m n.m.
                              N 50°3.74563', E 12°43.08763'

13,600 ř.km         Přemostění
                              794 m n.m.
                              N 50°3.73552', E 12°43.04692' 

13,950 ř.km         Přemostění
                              795 m n.m.
                              N 50°3.60550', E 12°43.08297'

14,300 ř.km        Přemostění

14,640 ř.km        Přemostění

14,780 ř.km        Přemostění

15,080 ř.km        Odlehčovací objekt

15,290 ř.km        Přemostění

15,770 ř.km        Přemostění

15,900 ř.km        Odběr vody  ÚV Prameny   
                             800 m n.m.
                             N 50°3.15905', E 12°42.27593'

16,400 ř.km       Odlehčovací objekt
                           802 m n.m
                            N 50°3.03453', E 12°42.27238'

16,550 ř.km      Zaústění přítoku z Mýtského rybníka
                           802 m n.m.
                           N 50°2.99410', E 12°42.20645' 

17,400 ř.km      Přemostění    

17,750 ř.km      Přemostění 

18,060 ř.km       Levobřežní kamenná zeď

18,150 ř. km      Přemostění

18,700 ř.km       Přemostění

19,480 ř.km      Odlehčovací objekt

19,490 ř.km      Přemostění

21,250 ř.km      Zaústění přelivu rybníka

21,600 ř.km      Křížení Pramenského potoka - akvadukt
                           807 m n.m.
                           N 50°1.69767', E 12°40.45675'
                           
21,650 ř.km      Zaústění přítoku z Kladského rybníka
                           808 m n.m.
                           N 50°1.69012', E 12°40.50310'
21,740 ř.km      Přemostění - silnice Kladská - Prameny
                           813 m n.m
                           N 50°1.71038', E 12°40.57327' 
21,850 ř.km      Bezpečnostní přeliv Kladského rybníka - začátek Dlouhé stoky
                           813 m n.m.
                           N 50°1.68443', E 12°40.64987'


Dlouhá stoka